Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowy o podział majątku wspólnego małżonków

Umowy o podział majątku wspólnego małżonków

Podziel się:

Krótki opis czynności

Podział majątku wspólnego małżonków przeprowadza się, gdy ustaje wspólność majątkowa. Dzieje się to w przypadku rozwodu, separacji i podpisania umowy o rozdzielność majątkową, a także śmierci, ubezwłasnowolnienia czy upadłości jednego z małżonków.

Pierwsza droga do podziału wiedzie przez sąd, co wiąże się z procesem i dodatkowymi kosztami na rzeczoznawcę czy pełnomocnika. Szybszym sposobem jest podpisanie umowy o podział majątku wspólnego u notariusza. W granicach prawa strony umowy mają dowolność, jeśli chodzi o dokonanie podziału majątku. Samodzielnie ustalają proporcje oraz kwestie ewentualnych spłat i dopłat.

 

Warto wspomnieć, że przy majątkach wspólnych, w których nie znajdują się nieruchomości, forma aktu notarialnego nie jest wymagana. Wystarczy zwykła umowa pisemna. Jednak jeśli strony chcą zabezpieczyć postanowienia takiej umowy aktem notarialnym, nic nie stoi na przeszkodzie.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) strony umowy,

b) przedmiot umowy
(czyli zawartość majątku wspólnego),

c) potwierdzenie ustania wspólności majątkowej
(np. orzeczenie rozwodu lub separacji),

d) sposób podziału majątku.

Przepisy regulujące:

Kodeks cywilny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy