Wojciech Kamiński

Wojciech Kamiński

Notariusz

Wojciech Kamiński

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku,
następnie odbył aplikację notarialną i pracował w charakterze asesora
notarialnego. Od 1995 roku prowadził samodzielną Kancelarię Notarialną w
Oławie, a następnie od 1997 roku we Wrocławiu.


Od roku 2003 prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem
Beatą Baranowską-Seweryn, od 2012 roku z notariuszem Bartoszem Rajewiczem,
od kwietnia 2015 roku z notariuszami Małgorzatą Zembalą i Moniką Staszowską,
a od marca 2021 roku z notariuszami Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim.


Włada językiem hiszpańskim, angielskim i niemieckim.