Małgorzata Zembala

Małgorzata Zembala

Notariusz

Małgorzata Zembala

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 roku. Praca magisterska napisana pod
kierownictwem prof. Dagmary Kornobis-Romanowskiej,
zatytułowana ,,Dopuszczalność transplantacji tkanek i organów w świetle
Europejskiej Konwencji Bioetycznej - rozwiązania prawne i praktyka", została
opublikowana na łamach kwartalnika Polskiego Towarzystwa Kardio-
Torakochirurgów. W latach 2009-2012 odbyła aplikację notarialną.


Od roku 2013 pracowała w Kancelarii w charakterze zastępcy notarialnego. W
marcu 2015 roku otrzymała powołanie na stanowisko notariusza. Prowadzi
działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem Wojciechem Kamińskim,
Beatą Baranowską-Seweryn, Bartoszem Rajewiczem, Moniką Staszowską,
Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim.


Włada biegle językiem angielskim.