Bartosz Rajewicz

Bartosz Rajewicz

Notariusz

Bartosz Rajewicz

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2003 roku,
następnie odbył aplikację notarialną i pracował w charakterze asesora
notarialnego.


Od 2012 roku prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem
Wojciechem Kamińskim i Beatą Baranowską-Seweryn, od kwietnia 2015 roku
także z notariuszami Małgorzatą Zembalą i Moniką Staszowską, a od marca 2021
roku z notariuszami Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim.


Włada biegle językiem angielskim.