Ugody pozasądowe

Podziel się:

Krótki opis czynności

Ugoda pozasądowa jest dwustronną umową, która umożliwia rozwiązanie sporu bezoczekiwania na wyrok sądu. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, że obiestrony ustępują ze swoich żądań i zawierają kompromis.

Wielką zaletą ugody pozasądowej jest jej dostępność. Proces sądowy jest zwykle czasochłonny i męczący dla obu stron. Ugoda przygotowana przez notariusza to znacznie szybsze i wygodniejsze rozwiązanie. Zwłaszcza gdy jedna ze stron nie kwestionuje swojego zobowiązania, ale nie może go spełnić w danym momencie np.z powodu chwilowego braku płynności finansowej. Dla obu stron akt notarialny precyzujący warunki porozumienia będzie korzystniejszy od ścieżki sądowej.

Przedmiotem ugody pozasądowej mogą się stać zobowiązania, które są skutkiem zawartych wcześniej umów lub wynikają z ustaw. Szczególnie często ugody notarialne dotyczą alimentów i zachowku. Są także powszechnie stosowane w przypadku roszczeń wysuwanych przez osoby prawne.

Aby ugoda mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) strony ugody,

b) przedmiot porozumienia,

c) opis sporu.

Przepisy regulujące:  

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego