Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

Udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

Podziel się:

Krótki opis czynności

Informację o testamentach zarejestrowanych w NORT (lub ich braku) można uzyskać jedynie za pośrednictwem notariusza, po przedstawieniu dokumentu poświadczającego śmierć testatora. Wyjątkiem jest sytuacja, w której o informacje zwraca się sam testator. Wówczas wystarczające będą dane, które pozwolą na jego identyfikację.

Wniosek o udzielenie informacji z NOTR powinien być sporządzony na piśmie. Z przebiegu czynności notariusz sporządza protokół.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy wskazać:

a) dowód śmierci testatora

(jeśli sam testator zwraca się z wnioskiem do NORT, wystarczą jego dane osobowe),

b) dane osoby wnioskującej o informację.

Przepisy regulujące:

 Prawo o notariacie