Gerard Kluszczyński

Gerard Kluszczyński

Notariusz

Gerard Kluszczyński

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim i
rozpoczął pracę w Kancelarii w charakterze aplikanta notarialnego. W 2017 roku,
po ukończeniu aplikacji, złożył egzamin notarialny, kontynuując pracę w
Kancelarii w charakterze zastępcy notarialnego.


W marcu 2021 roku przystąpił jako notariusz do spółki partnerskiej z notariuszami
Wojciechem Kamińskim, Beatą Baranowską-Seweryn, Bartoszem Rajewiczem,
Małgorzatą Zembalą, Moniką Staszowską i Michałem Kurzą.