Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Otwarcie i ogłoszenie testamentu

Otwarcie i ogłoszenie testamentu

Podziel się:

Krótki opis czynności

Otwarcie i ogłoszenie testamentu to czynność notarialna, która stanowi urzędowe potwierdzenie istnienia testamentu oraz jego cech i stanu. Ma na celu zabezpieczenie ostatniej woli spadkodawcy i zminimalizowanie ryzyka, że nie zostanie ona wykonana. To także rodzaj formalnej ochrony samego dokumentu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Osoba ubiegająca się o odczytanie testamentu powinna dostarczyć do kancelarii dowód śmierci testatora – najczęściej jest to akt zgonu. Osoby zainteresowane mogą być obecne przy otwarciu i ogłoszeniu testamentu. W praktyce ta czynność notarialna odbywa się najczęściej w obecności wszystkich spadkobierców.  

Notariusz przygotowuje protokół z otwarcia i odczytania testamentu. Składa go wraz z oryginałem testamentu do sądu spadku.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy okazać:

a. dowód śmierci spadkodawcy
(akt zgonu, prawomocne orzeczenie o uznaniu za zmarłego lub stwierdzenie zgonu),

b. dokument tożsamości osoby, która wnioskuje o odczytanie testamentu,

c. wypis aktu notarialnego, który dokumentuje zawarcie testamentu notarialnego
(lub oryginał testamentu własnoręcznego).

Przepisy regulujące:

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks cywilny

Prawo o notariacie