Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Oświadczenia wspólników o objęciu udziałów akcji w spółkach z o.o.

Oświadczenia wspólników o objęciu udziałów akcji w spółkach z o.o.

Podziel się:

Krótki opis czynności

Oświadczenie wspólnika obejmującego udziały w spółce z o.o. jest wymagane przy podnoszeniu kapitału zakładowego. Dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo przy obejmowaniu nowych udziałów, a chęć ich objęcia powinni wyrazić w specjalnym oświadczeniu. Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się na drodze zmiany umowy spółki, oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego.Uproszczona procedura podniesienia kapitału nie wymaga wizyty u notariusza.

Aby oświadczenie mogło zostać prawidłowo przygotowane, należy wskazać:

a) Zmianę umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.