Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Podziel się:

Krótki opis czynności

Formę aktu notarialnego może przybrać każda umowa, ugoda czy oświadczenie, które jest szczególnie ważne dla stron danej czynności. Przepisy nie muszą wymagać sporządzenia aktu notarialnego, aby notariusz mógł go spisać. Jest to decyzja stron zainteresowanych szczególnym zabezpieczeniem postanowień przedstawionego dokumentu.

Notariusz może odmówić spisania aktu notarialnego jedynie w przypadku, w którym dotyczy on czynności sprzecznych z prawem.

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie