Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę

Czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę

Podziel się:

Krótki opis czynności

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej współkę wiąże się z dwiema czynnościami notarialnymi. Po pierwsze formy aktu notarialnego wymaga plan przekształcenia. Należy do niego dołączyć projekt umowy/statutu przyszłej spółki, wycenę składników aktualnego majątku, sprawozdanie finansowe oraz projekt oświadczenia o przekształceniu.

Drugim dokumentem, który musi zostać sporządzony przez notariusza, jest wspomniane wyżej oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy. Powinno zawierać dane członków zarządu przekształconej spółki, wysokość kapitału zakładowego oraz informację o tym, w jaki typ spółki zostanie przekształcona działalność.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) dane i dokumenty, których przydatność w konkretnym przypadku wskaże notariusz. 

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.