Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu

Wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu

Podziel się:

Krótki opis czynności

Tego rodzaju zaświadczenie wydaje się osobie, którą spadkodawca powołał na wykonawcę swojego testamentu. Zadaniem wykonawcy jest zarządzanie spadkiem, a w szczególności spłata długów spadkowych oraz podział i wydanie spadku spadkobiercom. Zaświadczenie jest więc potwierdzeniem uprawnień wykonawcy do realizacji czynności prawnych związanych z masą spadkową, jej częścią lub oznaczonym elementem. Zakres odpowiedzialności wykonawcy spadkodawca określa w testamencie.

Dokument może zostać wydany przez sąd spadku lub notariusza.W tym drugim przypadku notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd o fakcie wydania zaświadczenia i przesyła jego odpis. W zaświadczeniu powinny się znaleźć dane osobowe spadkodawcy i wykonawcy testamentu, a także sformułowanie informujące, że wymieniona osoba została powołana na wykonawcę testamentu.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy wskazać:

a) dane osobowe spadkodawcy,

b) dane osobowe wykonawcy testamentu,

c) prawa i obowiązki wykonawcy testamentu
(o ile zostały określone przez spadkodawcę w testamencie)

Przepisy regulujące:

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks cywilny

Prawo o notariacie