Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku

Umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku

Podziel się:

Krótki opis czynności

Umowa zbycia spadku, udziału spadkowego lub jego części dotyczy spadku już przyjętego i ma na celu przeniesienie przez spadkobiercę praw do odziedziczonego spadku na inną osobę. Może przybrać postać umowy sprzedaży, darowizny, zamiany lub innej umowy, której celem jest zbycie spadku.Niezależnie od rodzaju umowy, musi ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Poprzez umowę zbycia spadku można przekazać swój udział w spadku innemu spadkobiercy lub osobie trzeciej, niepowiązanej z rodziną i procesem spadkowym. Co do zasady, zbycie udziału w spadku nie wymaga zgody pozostałych spadkobierców.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać: 

a) strony umowy,

b) przedmiot umowy, jego cenę, sposób i termin zapłaty oraz wydania
(w przypadku umowy sprzedaży),

c) przedmiot umowy, jego wartość oraz sposób i termin wydania
(w przypadku umowy darowizny),

d) przedmioty umowy, ich wartość oraz sposób i termin wydania
(w przypadku umowy zamiany),

e) dodatkowe zastrzeżenia umowne,
(w tym rozwiązania usprawniające lub zabezpieczające ewentualne dochodzenie roszczeń).

Przepisy regulujące:

Kodeks cywilny