Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji

Umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji

Podziel się:

Krótki opis czynności 

Aport to niepieniężny wkład wspólnika na pokrycie udziałów lub akcji spółki. Mogą nim być m. in. rzeczy ruchome (samochody, maszyny, urządzenia), nieruchomości, papiery wartościowe czy prawo najmu lokalu użytkowego. Aby do spółki można było wnieść aport, umowa spółki musi być przygotowana w formie aktu notarialnego.

Wniesienie aportu odbywa się przy okazji zakładania spółki, gdy budowany jest kapitał zakładowy, lub przy podwyższaniu tego kapitału. Umowa wniesienia aportu przenosi umówiony wkład niepieniężny na spółkę. W przypadku zakładania spółki wniesienie aportu jest najczęściej regulowane umową spółki.Gdy podwyższany jest kapitał zakładowy, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie podpisanie odrębnej umowy wniesienia aportu w formie aktu notarialnego.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) Przedmiot wnoszony do spółki aportem

b) Umowę spółki

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.