Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia

Umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia

Podziel się:

 Krótki opis czynności 

Umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia to jedyna przewidziana prawem umowa dotycząca spadku, której stroną jest żyjący spadkodawca. Musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Także wszelkie zmiany w umowie między spadkodawcą a spadkobiercą wymagają potwierdzenia notariusza i nie mogą być przeprowadzane po śmierci spadkodawcy.

Umowa jest zawierana między przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą, który należy do grupy spadkobierców ustawowych. Celem i skutkiem umowy jest wyłączenie potencjalnego spadkobiercy od dziedziczenia. W świetle prawa jest on traktowany jako osoba, która nie dożyła śmierci spadkodawcy. Niema prawa do spadku ani zachowku. Tego prawa co do zasady pozbawieni są także jego zstępni, choć jest to skutek, który można dezaktywować w omawianej umowie.

Wyłączenie z dziedziczenia nie dotyczy zapisów zawartych w testamencie. Dzięki umowie o zrzeczeniu się dziedziczenia spadkodawca może więc precyzyjnie i optymalnie podzielić przyszły spadek. W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których spadkodawca przekazuje jednemu potomkowi darowiznę w postaci nieruchomości i podpisuje z nim umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.Reszta spadku, np. w postaci przedsiębiorstwa, zostaje zapisana w testamencie drugiemu potomkowi. W ten sposób można uniknąć sporów i szkodliwych podziałów elementów masy spadkowej.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) dane osobowe spadkodawcy

b) dane osobowe spadkobiercy

Przepisy regulujące:

 Kodeks cywilny