Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowa zniesienia współwłasności (współuprawnienia / umowa o dział spadku)

Umowa zniesienia współwłasności (współuprawnienia / umowa o dział spadku)

Podziel się:

Krótki opis czynności

Umowa   zniesienia   współwłasności   (współuprawnienia)   jest   kontraktem   co
najmniej   dwustronnym,   zawieranym   pomiędzy   współwłaścicielami
(współuprawnionymi)   do   przedmiotu   umowy.   Skutkuje   (w   przypadku   obrotu
nieruchomościami już z chwilą zawarcia umowy):

  • fizycznym podziałem rzeczy wspólnej,
  • prawnym podziałem rzeczy wspólnej (czyli zmianą dotychczasowej wielkości
    udziałów),
  • przyznaniem   rzeczy   wspólnej   na   wyłączność   jednemu   spośród
    dotychczasowych współuprawnionych,

Zniesienie   współwłasności   może   mieć   charakter   odpłatny   lub   nieodpłatny.
Wysokość   ewentualnych   spłat   lub   dopłat   należy   określić   w   umowie.   Jeśli
przedmiot   umowy   został   nabyty   przez   współuprawnionych   na   podstawie
dziedziczenia, kontrakt przyjmie postać UMOWY O DZIAŁ SPADKU.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. strony umowy
    (w tym stopień ich pokrewieństwa lub powinowactwa),
b. przedmiot umowy
    (czyli podstawy nabycia przedmiotu umowy przez współuprawnionych,
    zaświadczenia określające status faktyczny i prawny przedmiotu umowy, a w
    przypadku nieruchomości także numer księgi wieczystej),

c. wartość przedmiotu umowy
    (ewentualnie wysokość spłat lub dopłat),
d. sposób i termin zapłaty oraz wydania przedmiotu umowy,
e. dodatkowe zastrzeżenia umowne,
    (w tym rozwiązania usprawniające lub zabezpieczające ewentualne
    dochodzenie roszczeń o zapłatę spłat lub dopłat lub wydanie przedmiotu
    umowy).

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 210 i n.)