Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)

Podziel się:

Krótki opis czynności 

Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów(NORT) to jeden ze sposobów na zabezpieczenie swojej ostatniej woli. Zapis w NORT stanowi ochronę przed zaginięciem lub nieujawnieniem dokumentu. Inicjatywa powinna wyjść od samego testatora, na którego życzenie notariusz dokonuje rejestracji. Wniosek o rejestrację można umieścić bezpośrednio w testamencie notarialnym, w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego lub w oddzielnym protokole. Ostatnia możliwość dotyczy testamentów już złożonych, które niezostały wcześniej zarejestrowane.

W NORT przechowywane są jedynie identyfikacyjne informacje o istniejących testamentach oraz miejscach ich złożenia. Nie przechowuje się tam treści dokumentów, ich postanowień czy danych spadkobierców. Informacja o rejestracji testamentu staje się jawna dopiero z chwilą śmierci testatora.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy wskazać:

a) Testament

b) dane osoby wnioskującej o wpis.

Przepisy regulujące:

Prawo o notariacie