Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

Przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

Podziel się:

Krótki opis czynności

Spadkobierca nabywa spadek w momencie śmierci spadkodawcy.Jednak ma to charakter tymczasowy, bowiem spadkodawca w ciągu 6 miesięcy odmomentu otrzymania informacji o śmierci spadkobiercy może złożyć oświadczenie:

a) o przyjęciu spadku wprost (z nieograniczoną odpowiedzialnością zadługi spadkowe),

b) o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości spadku),

c) o odrzuceniu spadku.

Właściwe w danej sytuacji oświadczenie można złożyć ustnie lub pisemnie, przed sądem lub u notariusza. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia przez pełnomocnika, który wyposażony jest w pełnomocnictwo na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym.

Niezłożenie oświadczenia w przeciągu 6 miesięcy skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest traktowane tak, jakby spadkobierca nie dożył śmierci spadkodawcy. Prawo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przechodzi więc na spadkobierców osoby, która odrzuciła spadek.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy wskazać:

 a) dane osobowe spadkodawcy
(a także skrócony odpis aktu zgonu, prawomocne orzeczenie o uznaniu za zmarłego lub stwierdzenie zgonu),

b) tytuł powołania do spadku
(testament lub dziedziczenie ustawowe),

c) dane wszystkich spadkobierców,

d) informacje na temat wszystkich testamentów.

Przepisy regulujące:

Kodeks cywilny

Prawo o notariacie

Kodeks postępowania cywilnego