Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Protokoły zebrań ogółu właścicieli lokali (np. wspólnot mieszkaniowych) lub walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych

Protokoły zebrań ogółu właścicieli lokali (np. wspólnot mieszkaniowych) lub walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych

Podziel się:

Krótki opis czynności

Protokoły z zebrań takich organizacji jak wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą być sporządzane przez notariusza - a w niektórych przypadkach to obowiązek ustawowy.

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. W trakcie zebrań mogą podejmować uchwały, które powodują skutki prawne dla wspólnoty mieszkaniowej lub innych osób. Jeżeli zebranie jest protokołowane przez notariusza, protokół wymaga podpisu przewodniczącego zebrania oraz notariusza. Zaprotokołowane przez notariusza muszą być w szczególności uchwały o zmianie ustalonego w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz wyrażające zgodę na dokonanie niektórych czynności wymienionych w art. 22 tej ustawy.

Aby protokół mógł zostać prawidłowo przygotowany, należy wskazać:

a) datę i miejsce zebrania,

b) porządek obrad,

c) informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, w tym omówienie poszczególnych wniosków, oświadczeń i uchwał,

d) dane osobowe przewodniczącego zebrania,

e) listę obecności.

Przepisy regulujące:

Art. 30-33 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Art. 8 z indeksem 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych