Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie

Protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie

Podziel się:

Krótki opis czynności 

Protokół niestawiennictwa jest dowodem na to, że osoba, która była zobowiązana do wykonania określonej czynności prawnej, nie uczyniła tego. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której jedna ze stron umowy przedwstępnej nie pojawia się na podpisaniu umowy przyrzeczonej. Protokół spisywany jest przez notariusza na wniosek jednej ze stron i stanowi dowód na niedotrzymanie zobowiązania przez drugą stronę.

Protokół stawiennictwa można sporządzić w sytuacji, gdy strony umowy stawiają się wmiejscu dokonywania czynności notarialnej, ale nie mogą dojść do porozumienia z wymienionych w protokole powodów. Innym typem protokołu stawiennictwa jest dokument zawierający ustalenia dotyczące przyszłych czynności, np. podpisania umowy przedwstępnej. Wówczas strony upewniają się, że ich zamierzenia zostaną zapisane przez bezstronnego notariusza i będą punktem wyjścia do dalszych kroków prawnych.  

Aby protokół mógł zostać prawidłowo przygotowany, należy wskazać:

a) strony czynności notarialnej,

b) umowę zawartą przez strony

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie