Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Poświadczenie zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Poświadczenie zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Podziel się:

Krótki opis czynności

Notariusz ma uprawnienia poświadczenia zgodności np. kopii z okazanym dokumentem.

Notarialnie poświadczony odpis, wyciąg lub kopia ma zastosowanie m. in. przy: dyplomach, fakturach, postanowieniach i decyzjach organów administracji publicznej. Każdy egzemplarz takiego dokumentu ma moc urzędową.

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym typie postępowania kopia uwierzytelniona przez notariusza będzie uznana za wystarczającą. 

Klient kancelarii nie musi dostarczać kopii dokumentu. Notariusz kseruje oryginał, podpisuje kopię, pieczętuje ją i umieszcza na niej adnotację o zgodności z okazanym dokumentem.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy wskazać:

a) dokument tożsamości,

b) oryginał dokumentu, który ma być poświadczony.

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie