Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)

Poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)

Podziel się:

Krótki opis czynności 

Konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu może wynikać z ustawy lub ustaleń między stronami czynności prawnej. Celem poświadczenia jest stwierdzenie, że podpis ponad wszelką wątpliwość został złożony własnoręcznie przez daną osobę.

W czasie wykonywania tej czynności notarialnej notariusz zamieszcza w dokumencie klauzulę, w której stwierdza, że poświadczany podpis został złożony własnoręcznie. Podpis jest składany w jego obecności lub wcześniej – wówczas podpisana osoba stwierdza przed notariuszem, że jest autorem podpisu, co zostaje odnotowane w klauzuli.

Aby czynność mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy wskazać:

a) datę i miejsce sporządzenia dokumentu,

b) nazwę i adres kancelarii notarialnej,

c) dokładną godzinę poświadczenia (na życzenia klienta).

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie