Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Oświadczenie o ustanowieniu służebności

Oświadczenie o ustanowieniu służebności

Podziel się:

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 285 i n.)

Krótki opis czynności

Oświadczenie   o   ustanowieniu   służebności   jest   składane   przez   właściciela
nieruchomości obciążonej na rzecz:

  • właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) – tzw. służebność
    gruntowa,
  • przedsiębiorcy przesyłowego – tzw. służebność przesyłu,
  • osoby fizycznej – tzw. służebność osobista,

prawem, którego treść polega bądź na tym, że uprawniony może korzystać
w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel
nieruchomości   obciążonej   zostaje   ograniczony   w   możności   dokonywania   w
stosunku   do   niej   określonych   działań,   bądź   też   na   tym,   że   właścicielowi
nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które
mu przysługują względem nieruchomości władnącej.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. nieruchomość obciążoną oraz jej właściciela,
b. nieruchomość władnącą oraz jej właściciela lub innego uprawnionego
(tj. przedsiębiorcę przesyłowego lub osobę fizyczną),
c. zakres służebności,
d. czy ustanowienie służebności następuje tytułem odpłatnym, czy nieodpłatnym.