Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert

Oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert

Podziel się:

Krótki opis czynności

Złożenie i przyjęcie oferty uregulowane jest wart. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Do skutecznego złożenia i przyjęcia oferty zbycia nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Oferent składa w ofercie oświadczenie woli zawarcia umowy np. sprzedaży nieruchomości, na warunkach określonych w tej ofercie. Jeżeli oblat, czyli osoba przyjmująca ofertę przyjmie ofertę, umowa zostaje zawarta. Przepisy Kodeksu Cywilnego regulują między innymi możliwość modyfikacji oferty oraz moment zawarcia umowy.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) akt notarialny

Przepisy regulujące:

Kodeks cywilny