Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Podziel się:

Krótki opis czynności

Notariusz przygotowuje akt poświadczenie dziedziczenia po przyjęciu oświadczeń spadkowych oraz sporządzeniu protokołu dziedziczenia. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia tej czynności jest zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. Akt stanowi dowód na to, że wymieniona w nim osoba jest prawowitym spadkobiercą. Zarejestrowany dokument ma funkcję i moc prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia jest przydatny szczególnie w relacjach z osobami trzecimi. Pozwala m. in. na dochodzenie należności od dłużników zmarłego, obracanie odziedziczonymi nieruchomościami czy swobodnym dysponowaniem innymi elementami spadku. To potwierdzenie następstwa prawnego po spadkodawcy.

Aby akt mógł zostać prawidłowo przygotowany, należy wskazać:

a) dane spadkodawcy,

b) dane spadkobierców,

c) numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej.

Przepisy regulujące:

Kodeks cywilny

Prawo o notariacie

Kodeks postępowania cywilnego