Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Protesty czeku lub weksla

Protesty czeku lub weksla

Podziel się:

Krótki opis czynności 

Protest weksla sporządza się w sytuacji, w której weksel nie został przyjęty lub odbiorca weksla odmówił jego zapłaty. Notariusz spisuje go na rewersie weksla lub na osobnej karcie, która jest z nim połączona. Protest, poza danymi obu stron, powinien zawierać także opis stanu faktycznego. Może to być odnotowanie faktu, że osoba, przeciwko której skierowano protest, nie zareagowała na wezwanie. A także oświadczenie tej osoby lub stwierdzenie, że wezwanie nie mogło zostać skutecznie dostarczone z powodu nieodnalezienia jej lokalu lub mieszkania.

Protest czeku jest czynnością analogiczną do protestu weksla. Obecnie protesty czeków są sporządzanie niezwykle rzadko. Nie jest to powszechnie używany w Polsce papier wartościowy, a dodatkowo właściciel czeku może dochodzić swojej wierzytelności także na podstawie oświadczenia, które wydaje bank, będący wystawcą czeku. 

Aby protest mógł zostać prawidłowo przygotowany, należy wskazać:

a) dane osobowe obu stron,

b) opis stanu faktycznego,

c) datę i miejsce dokonania wezwania lub próby dokonania wezwania.

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe