Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu

Oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu

Podziel się:

Krótki opis czynności

Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu jest - by ująć rzecz najprościej - oznajmieniem sprzedawcy, że chce rzecz przekazaną kupującemu otrzymać z powrotem. Oczywiście dotyczy ono jedynie transakcji, przy których podpisano umowę sprzedaży z odpowiednim postanowieniem, wprowadzającym prawo odkupu.

Z kolei oświadczenie o wykonaniu pierwokupu jest sporządzane przy realizacji prawa do pierwszeństwa zakupu danej rzeczy. To prawo jest zwykle zawarte w ustawie lub umowie. Skutkuje tym, że sprzedawca może sprzedać daną rzecz osobie trzeciej tylko wówczas, jeśli prawo do pierwokupu niezostanie wykonane.

Aby oświadczenie mogło zostać prawidłowo przygotowane, należy wskazać:

a) podstawę do złożenia oświadczenia, np. umowę warunkową,

b) dane osobowe osób uczestniczących w akcie notarialnym.

Przepisy regulujące:

1. Art. 166 oraz 593-595 i 596-602 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Art. 109 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Art. 17 z indeksem 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. Art. 3-3b oraz 4-4c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

5. Art. 29 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

6. Art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

7. Art. 37a-k Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

8. Art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

9. Art. 217 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

10. Art. 11 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

11. Art. 8 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

12. Art. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

13. Art. 29 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

14. Art. 12 i 16 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

15. Art. 20 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

16. Art. 26 Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

17. Prawa pierwokupu zastrzeżone w “specustawach”.